Vatrootporno silikonsko brtvilo

 • Fireproof silicone sealant

  Vatrootporno silikonsko brtvilo

  Junbond®119 je jednokomponentna, neutralno stvrdnjavajuća, silikonska zaptivna masa koja je klasificirana za brtvljenje protupožarnih proboja

  i građevinski spojevi u horizontalnim i vertikalnim separacijama od požara.

  Baziran zaptivač za zaštitu od požara koji pruža maksimalno kretanje u spojevima otpornim na vatru, i brtvi aplikacije za prodor

  vatrootporni spojevi i brtve kroz prodorne aplikacije Jednostavna upotreba jednog dijela, neutralno stvrdnjavanje, brtvilo otporno na vatru.